Chór Gorce

Historia

Chór Gorce istnieje w Nowym Targu od 1952 roku. W 1966r. nastąpiło połączenie Chóru Gorce z Chórem Nauczycielskim powstałym w 1965r. i od tego czasu zespół działał jako Chór Nauczycielski Gorce. W następnych latach przyjęto nazwę Miejski Nauczycielski Chór Gorce. Od 9 października 2020 roku zespół nosi nazwę Miejski Chór Gorce.

Chór to zespół amatorski o wyraźnie określonym profilu artystycznym. Podstawę jego repertuaru stanowią pieśni inspirowane ludową muzyką Podhala ,łączące specyfikę tego regionu z wielogłosowym opracowaniem. W bogatym repertuarze chóru oprócz pieśni regionalnych opiewających piękno Tatr i Podhala , znajdują się  liczne utwory sakralne, patriotyczne i okolicznościowe kompozytorów polskich,  i z różnych stron świata. Zarówno przez swój repertuar jak i barwne góralskie stroje chórzyści podkreślają swa przynależność do Podhalańskiej Małej Ojczyzny, propagując jej kulturę i rozsławiając imię nie tylko w Polsce , ale też w czasie licznych podróży i występów zagranicznych.

Śpiewając chór zwiedził wiele krajów europejskich : Węgry , b. ZSRR , Francję , Austrię, Włochy, Hiszpanię , Grecję , Bośnię – Hercegowinę,Litwę, Czechy , Słowację , Ukrainę , Portugalię , Chorwację , Luksemburg, Belgię , Holandię, Bułgarię,Niemcy,Rosję,Łotwę i Estonię. Odbył też krótka wycieczkę na kontynent afrykański.

Szczególnie ważnymi wydarzeniami w życiu chóru , były spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.  Czterokrotnie chór pielgrzymował do Watykanu i śpiewał dla Ojca Świętego podczas prywatnych audiencji w 1994 i w 2000 roku , a w 2005 i w 2014 roku przy grobie Ojca Świętego ,obecnie św. Jana Pawła II. Również wraz z innymi chórami śpiewał podczas wizyt papieskich w Nowym Targu (1979), w Zakopanem i Ludźmierzu (1997) oraz w Krakowie (2002).

Dyrygenci chóru Gorce:

Józef Grzybek

Założycielem chóru i pierwszym dyrygentem był dr Józef Grzybek.

Jan Szostek

1966r. – 1997r. Jan Szostek, absolwent wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie.

Janina Glińska

1997 r. październik  – 2014r. październik- Janina Glińska, absolwentka  uczelni Białymstoku i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach ,współzałożycielka Chóru Nauczycielskiego w 1965 r.

Dorota Żmuda

Od października 2014 r  do dzisiaj dyrygentem pomocniczym chóru jest Dorota Żmuda absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

Joanna Szczerba

październik 2014 r. -czerwiec 2019r. Joanna Szczerba, studentka, a potem absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie.

Maciej Osiecki

wrzesień 2019 – maj 2021

absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku

absolwent Uniwersytetu Gdańskiego

Katarzyna Śmiałkowska

luty 2022 – październik 2022 roku

absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie

Zbigniew Huptyś

listopad 2022 – obecnie

Od listopada 2022 roku dyrygentem Chóru Gorce jest Zbigniew Huptyś

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie

Pod kierownictwem artystycznym wymienionych dyrygentów na przestrzeni kilkudziesięciu lat Chór Gorce odniósł wiele znaczących sukcesów , zdobywając liczne nagrody , wyróżnienia i odznaczenia na festiwalach pieśni chóralnych krajowych i międzynarodowych. Do ważniejszych osiągnięć chóru należą między innymi   : I miejsce -Poznań -1969r. 1972 r. 1987 r. 1989r. Nagroda specjalna – Legnica Cantat 1986 r., Złoty Medal – Katowice 1988r., I miejsce -Senica (Słowacja) 1994 r. I miejsce Modling (Austria ) 1998r. , Złoty Medal – Jałta (Ukraina) 2004r. I miejsce- Festiwal Balkan – Folk – Fest – Kiten (Bułgaria) 2009 i 2016r.  Pierwsze miejsce – Festiwal Seniorów Toruń 2017 r.

Za szczególne zasługi w promocji Miasta Nowy Targ w Polsce i na świecie, chór otrzymał od Burmistrza Miasta tytuł 

HONOROWEGO AMBASADORA MIASTA NOWEGO TARGU

i został w 2013 roku nagrodzony statuetką Patronki Miasta

w 2016 roku otrzymał

MEDAL ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA MIASTA NOWEGO TARGU.

Prezesami Chóru byli

Eugeniusz Klin, Wojciech Szopiński, Anna Zając, Zofia Sokołowska, Krystyna Mikulska, Stanisław Kowalczyk, Henryk Chrobak.

Obecnie prezesem Zarządu Chóru jest Halina Piszczek

Chór liczy 46 osób

Próby odbywają się w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu.

Opracowała Zofia Sokołowska Nowy Targ  2015-12-04

Bieżąca aktualizacja HP